Μεταβολικά νοσήματα του μυοσκελετικού

Σε αυτήν την κατηγορία παθήσεων οι συχνότερες είναι: ουρική νόσος καθώς και άλλες κρυσταλλογενείς νόσοι (πχ. ψευδοουρική αρθρίτιδα), διάχυτη σκελετική υπερόστωση (συνήθως σε άτομα με διαβήτη και υπερλιπιδαιμία - υπερχοληστερολαιμία), καθώς και ενδοκρινοπάθειες.

Κρύσταλλοι ουρικού μονονατρίου σε συλλογή ασθενούς από ώμο.