Τριχοειδοσκόπηση

Γιγάντιο τριχοειδές (63 μm) σε ασθενή με early pattern SSc. Επίσης, παρουσία διατεταμένου τριχοειδούς.

Μικροαιμορραγίες τριχοειδών και εναποθέσεις αιμοσιδηρίνης σε ασθενή με Συστηματική Σκλήρυνση.

Η τριχοειδοσκόπηση αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διαφοροδιάγνωση του συνδρόμου - φαινομένου Raynaud από πρωτοπαθές και δευτεροπαθές. Η σημαντική διαφορά στις δύο αυτές καταστάσεις έγκειται ότι στην πρώτη (πρωτοπαθές) συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την πλευρά του ασθενούς για κάποιο συνοδό νόσημα. Στην δεύτερη περίπτωση όμως (δευτεροπαθές φαινόμενο Raynaud), μπορεί να υποκρύπτεται κάποια σημαντική παθολογία που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τον Ρευματολόγο.


Η εξέταση είναι απλή, ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά υπό κάποιες προϋποθέσεις για τα βέλτιστα αποτελέσματα ερμηνείας των ευρημάτων.

Ο ιατρός είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας για την μελέτη της μικροκυκλοφορίας σε ρευματικές παθήσεις "EULAR study group on microcirculation in rheumatic diseases and the Scleroderma Clinical Trials Consortium"