Υπέρηχος Μυοσκελετικού

Τριχοειδοσκόπηση

Οι υπηρεσιες των ιατρειων Arthritis.gr

"When you are frustrated with me because of things I cannot do, just think how frustrated I must be because I am not able"

Τα ρευματικά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία χρόνιου πόνου και ανικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία αλματώδης πρόοδος τόσο σε θεραπευτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών με νοσήματα του μυοσκελετικού.

Ενδοαρθρικές εγχύσεις

χρησιμεσ ιστοσελιδεσ

Διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από αυτοάνοσα, εκφυλιστικά και μεταβολικά νοσήματα του μυοσκελετικού

PRP (platelet rich plasma)

Βιοψία χείλους

Υπέρηχος κατ' οίκον

Ο ιατρός κατέχει επίσημη Πιστοποίηση/Άδεια εκτέλεσης υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Ρευματολογίας (Αρ. Πρωτ. Γ5α/Γ.Π.20293 ΣΧ. 19861) - Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚεΣΥ)

Title. Double Click Here.